Styrelsen

Ordförande: Jörgen Agerskov  tel 070-3059867

Kassör: Ulla Wallbäck

Sekreterare: Björn Skoglund   tel 0730-552477

Ledamot: Jessica Karman  tel 073-9830728
                     Leif Pettersson

Suppleant: Vesa Partti
                        Christer Adolfsson

eller maila NSFK Medlemsavgifter
Herrseniorer 325:-
Damer och pensionärer 275:-
Juniorer 150:-
Familjekort 425:-

Familjekortet gäller för föräldrar och barn till det år då "barnet" eller "barnen" fyller 19 år. Därefter måste "barnet" lösa eget medlemskort.

Från och med år 2003 är alla medlemmar i NFSK automatiskt också medlemmar i Sportfiskarna. Alla medlemmar som uppger sitt personnummer blir även försäkrade genom Sportfiskarna.

För att bli medlem anger du ditt namn och personnummer och betalar in avgiften på bankgironummer: BG 5638-8887.